dst-2

Alternatif akım (AA veya AC İngilizce: Alternating current)

Alternatif akım oluşurken;

• Tel çerçeve manyetik alan kuvvet çizgilerine dik olduğunda, tel çerçeveden geçen manyetik alan kuvvet çizgilerinin sayısı en fazla olacağı için akım en büyük (yani maksimum) değeri alır.

• Tel çerçeve manyetik alan kuvvet çizgilerine paralel olduğunda, tel çerçeveden manyetik alan kuvvet çizgileri geçemeyeceği için akım sıfır olur.

• Tel çerçeve 1 kez döndürülürse (tam devir yaparsa) akım 2 kez yön değiştirir.

• Tel çerçeve ilk duruma göre;

◦ 900 dönerse akım maksimum (max) olur.
◦ 1800 dönerse akım sıfır olur.
◦ 2700 dönerse akım zıt yönde maksimum (max) olur.
◦ 3600 dönerse akım sıfır olur.